Facebook linkin sns3 Ściągnij

Elektrociepłownia

Elektrociepłownia

Przegląd

Ekspansja gorącej pary do napędzania turbin energetycznych jest nadal głównym sposobem zaspokojenia zapotrzebowania na energetykę przemysłową i cywilną.Tradycyjna produkcja energii z paliw kopalnych stanowi około 80% całkowitej produkcji energii, a ten współczynnik dystrybucji utrzyma się w ciągu najbliższych kilkudziesięciu lat.

Ciągle ewoluuje również produkcja energii elektrycznej i cieplnej w skojarzeniu, wykorzystanie biopaliw lub innych odpadów powstałych w wyniku działalności człowieka lub wytwarzanie energii elektrycznej.

Zawory stosowane w tego typu projektach muszą być w stanie wytrzymać warunki pracy w wysokiej temperaturze.

W celu poprawy odporności na zjawiska pełzania, zwiększenia trwałości i zapewnienia niezawodnych funkcji w całym cyklu życia w trudnych warunkach roboczych, zawory, turbiny i inne urządzenia przenoszące ciśnienie muszą być stale aktualizowane w zakresie materiałów i procesów produkcyjnych. różnorodne potrzeby klientów z branży energetycznej.

Główne projekty

● State Power Investment Corporation Limited

● China Huadian Corporation LTD.

● China Huaneng Group Co., LTD.

● China Datang Corporation Ltd.

● CHN ENERGIA


Zostaw wiadomość